Despre Noi

      Compania de Investiții pentru Turism S.A. este continuarea celei mai renumite școli din industria ospitalității, Centrul de Formare si Perfecționare pentru Cadrele din Industria Hotelieră si Turism înființat in 1971. La baza înfiintarii Centrului s-a aflat Acordul Guvernului României cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) din 24 octombrie 1964 si proiectul de asistență P.N.U.D. ROM 71/506/1971 privind Dezvoltarea turismului.
      De-a lungul timpului compania, sub diversele sale forme și denumiri, a avut ca principal scop promovarea profesionalismului in turismul românesc prin crearea unor standarde de înalt nivel care transmise generațiilor de cursanți a facut din aceștia adevarași profesioniști in domeniu.

 

MISIUNEA CIT SA
  • formarea de profesionişti în domeniul turistic;
  • implementarea unui sistem de instruire permanent deschis interacţiunii cu mediul economico-social la nivel naţional şi global;
  • compatibilizarea învăţământului turistic românesc cu cel european, mai ales în ceea ce priveşte programele de studiu, astfel încât profesiile dobândite în România să poată fi exercitate în cât mai multe ţări europene;
  • iniţierea si înscrierea în coordonatele iniţiativei de educaţie permanenta (life – long learning) a Uniunii Europene  – accesarea fondurilor europene in vederea dotarii materiale a bazei de instruire;
  • susţinerea legăturilor de cooperare, colaborare cu instituţii de învăţământ turistic reprezentative in U.E.
  • afilierea la organizații si asociații europene si mondiale de specialitate.

Declarație de aderare la Strategia Națională Anticorupție